Сравняването на събираните от българските банки такси за откриване и обслужване на банкови сметки и дебитни карти, както и даваните от тях лихви по депозити, е възможно през платформата за безплатно създаване на документи Pisar.bg. Новата онлайн услуга е изпреварила БНБ, която по силата на евродиректива също трябва да създаде база за сравнение на тарифите на отделните банки. Сайтът е основен проект на фондация „Граждани срещу бюрокрацията“, чиито основни каузи са намаляването на бюрократичната тежест над гражданите и бизнеса и на консумацията на хартия.
На страницата потребителите могат да сравнят таксите за откриване и обслужване на банкови сметки на физически и юридически лица, дебитни карти, банкови преводи, както и лихвите по срочни депозити.
Очаква се в близките дни да се предложат нови възможности за сравнение.
В последните години има тенденция в намаляването на лихвените проценти по кредитите, което намали приходите на банките. Това ги принуди да увеличат таксите за обслужване. Доста често хората не знаят какви такси им вземат на месец, както и къде може да бъде по-изгодно да държат парите си. Именно това цели инициативата - да информира гражданите, казват създателите на Pisar.bg.
Сайтът предлага и множество безплатни справки и документи. Oт началото на годината, чрез Pisar.bg, фондацията е помогнала на почти един милион души, като почти 5% от всички новорегистрирани фирми са регистрирани с документи от сайта.