Повече десертно грозде, но по-малко от винените сортове прибират лозарите от Русенско, показват данните на Областната дирекция „Земеделие“. При десертните сортове средният добив е 540 килограма от декар, което e около два пъти повече, отколкото през миналата година.
По-ниски обаче са добивите от винените сортове. Средно продукцията е с 200 килограма от декар по-малко спрямо 2015 г. Прибират се средно по 571 килограма от декар, докато миналата година стопаните получиха по 785 килограма. Средният добив при червените сортове грозде е около 600 килограма от декар. 
Близо 3500 декара са винените лозови масиви в Русенско. Около 100% от площите вече са реколтирани. 
Напредва есенната сеитба в областта. Към 30 септември засетите площи с рапица са вече 80 167 дка. С пшеница са засети 60 660 дка, а с ечемик - 3170. Предсеитбена подготовка е извършена върху 283 709 декара ниви, а дълбока оран - на 72 500 дка.
Оперативните данни на земеделското министерство сочат по-висока продукция на пипер, домати и картофи с между 0,1% и 17,8% спрямо същия период на 2015 г. 
Средните изкупни цени на пшеница (хлебна и фуражна) и ечемик се повишават с 0,4% на седмична база, а тази на рапица с 0,9%. Същевременно, при слънчогледа и царевицата се наблюдава леко седмично поевтиняване, съответно с 0,3% и 1,5%.
Като цяло, изкупните цени на основните зърнени и маслодайни култури продължават да се движат под нивата отпреди една година. Намалението на годишна база е в границите от 2,7% (рапица) до 10,5% (ечемик).
През периода 26.09. - 02.10.2016 г. през Пристанище Варна1 са изнесени 44 хил. тона пшеница, докато експорт на ечемик и рапица не е реализиран. Общият износ на пшеница през порта от началото на пазарната 2016/17 година до момента нараства със 17,3% на годишна база, до 791,5 хил. тона, а този на рапица - над три пъти, до 181,7 хил. тона. Същевременно, износът на ечемик е с 91% под миналогодишния.
Изнесени са общо 19,9 хил. тона слънчоглед (при липса на експорт за същия период на 2015 г.), докато износ на царевица през порта все още не е реализиран.