Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ преразглежда стратегията за реализация на интермодалния терминал в Русе, тъй като в периода на оценка са получени възражения. Така един от най-големите инфраструктурни проекти за региона, на стойност близо 22 млн. евро, е временно спрян. Това съобщи вчера Областният информационен център, позовавайки се на информация от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. 
Стратегията за реализация на интермодалния терминал в Русе ще се актуализира, след като се извършат допълнителни проучвания за развитие на националната жп инфраструктура по направлението „Север-Юг“. Когато този процес приключи, НКЖИ отново ще кандидатства за финансиране от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, обясни Габриела Стефанова от ОИК.
Какви точно са получените възражения, заради които целия проект ще трябва да се преработва, остава неясно. Не се знае и дали интермодалният терминал ще остане на същото място - в района на бившата Гара Изток Разпределителна. Навремето НКЖИ посочи три възможни площадки за разполагане на обекта в същия район, от които бе избрана изоставената още преди 25 години Гара Изток.
За терминала вече има одобрен идеен проект, подробен устройствен план, преминали са и процедурите по опазване на културното наследство и околната среда. Дейностите по изготвяне на предпроектни проучвания бяха извършени от обединение „Дунав“, което спечели поръчката на стойност 3 898 900 лева без ДДС. Изпълнителят трябваше да извърши и подготовката на отчуждителните процедури, както и да изготви детайлна финансова схема за реализация и последващо опериране на терминала. На 16.02.2016 г. НКЖИ като конкретен бенефициент е подала своя формуляр в ИСУН2020. След което обаче срещу проекта са постъпили загадъчните възражения.
Терминалът в Русе трябваше да бъде първият в Северна България и важна връзка за интермодалния транспорт. С реализацията му Русе щеше да стане важен комуникационен център на един от най-бързите транспортни коридори между Европа и Азия. Площадката отстои само на 3 км от река Дунав и лесно може да поеме дела от товарите, които идват по вода. Самата гара бе проектирана за 3 приемно-отправни коловоза с минимална дължина 750 м. Контейнерните влакове ще се състоят от специализирани вагони за контейнери, като дължината на съставите е 520 м.
Проектът предвижда да се възстанови жп връзката с гара Русе север/Дунав мост чрез полагане на нова осова връзка, предпазен коловоз и изграждане на северния коловоз от триъгълника като по този начин се реализират независими жп връзки с направленията от и за Румъния, от и за Каспичан, от и за Горна Оряховица. Максималният капацитет на интермодалния терминал е 115 200 TEU (twenty foot equivalent unit, контейнерни единици при 20-футов контейнер). Дължината му е 1960 м, а широчината - 150 м. Общата площ на пътните настилки ще бъде 66 195 кв.м, а на железния път - 6688 м. Инвестиционната стойност е 21 792 543 евро.