Всяка четвърта смърт на непълнолетен в Русия е заради употреба на алкохол, съобщи член-кореспондентът на Руската академия на науките Владислав Кучма.

В доклада си „Психическото здраве през 21 век” Кучма посочва още, че в Русия е много разпространено участието на непълнолетни в сбивания. „47% от момчетата и 21% от момичетата под 15 години” редовно се включват в масови сбивания.

Кучма изтъква още, че руските юноши и девойки много по-често от останалите мислят за самоубийство или го извършват.

По равнище на разпространение на депресията след непълнолетните Русия също е на водещо място.