Общо 6,5 милиона души са напуснали Сирия, включително лекари, но като цяло не се наблюдава недостиг на медици.

Както заяви експертът по хуманитарните въпроси на международната неправителствена организация "Лекари без граници" Михаел Хофман, "Сирия беше една от страните от Близкия изток с най-развита система на здравеопазване ... Сега, след пет години, тази система е разрушена. Повечето лекари и медицински сестри са напуснали страната. Общо 6,5 милиона души са напуснали Сирия, и разбира се, първите, които я напуснаха, бяха хора образовани, включително лекарит", каза Хофман в интервю за" Известия ".