На 11 октомври изтича срокът, в който българите, които желаят да упражнят своето право на глас могат да подават заявления за гласуване в секции извън страната. До тази дата ще се приемат заявления за гласуване извън страната. Това каза говорителят на ЦИК Александър Андреев.

В този срок общностите на българските граждани, които живеят в чужбина биха могли да направят мотивирано предложение за разкриване на секция в определено място. Тези, които не са успели да подадат заявление, ще могат да гласуват в разкрити вече секции извън страната.

Към момента приблизително 16 300 заявления са подадени чрез страницата на ЦИК. Най-много са за Великобритания – около 3 900, в Германия 2 100, около 1 800 в Турция, в САЩ са около 1250 и Испания - 1050.

Общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава не трябва да надвишава 35.