2 054 000 лева повече са събраните приходи към момента от местни данъци и такси в общинската хазна на Русе в сравнение с деветмесечието на миналата година. Това съобщи за „Утро“ шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева, като допълни, че се отчита повишение на приходите от всички видове данъци. А иначе постъпленията от местните налози към 30 септември са в общ размер на 20 345 000 лева, което е 89,2% изпълнение спрямо плана по бюджета. Приходите от такса битови отпадъци са в размер на 8 949 000 лева при план 10 500 000 лв. От данъка върху недвижимите имоти постъпленията са 3 872 000 лв. при план 4 500 000 лв., а от патентния данък са събрани 188 000 лева при план 260 000 лв. Впечатление прави, че от данъка върху превозните средства са постъпили повече средства от планираните. Приходите за деветмесечието са 4 524 000 лева при план 4 150 000 лв. Постъпленията от селата от началото на годината до момента пък са общо 281 000 лева. 
Общината работи активно и по събирането на старите задължения, подчерта Робева, като допълни, че от началото на годината са издадени 1475 акта за установяване на общински публични вземания от данъци и такса битови отпадъци. Преди издаването на актовете са изпратени 1737 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации. Общите постъпления от задължения за минали години са в размер на 4 826 000 лева, като в това число влизат и 2 828 000 лв. по издадени актове и през предходни години. До НАП и частни съдебни изпълнители са предадени 629 преписки за образуване на изпълнителни дела срещу некоректни длъжници, допълни още общинската шефка.