Десетте най-големи работодателя в Русенско увеличават персонала си и осигуряват хляб на над 8000 човека, но делът им на трудовия пазар намалява в последните години, показва проучване на „Утро“. Всеки десети човек на наемния труд работи в някое от предприятията в челната десятка. Те държат 10.5% от трудовия пазар, което изглежда значително, но всъщност намалява в сравнение с миналата година, когато беше 11,5%. Тази тенденция е налице в последните 15 години. През 2001 г. делът на десетте най-големи компании е бил близо 15%, така че в Топ 10 е работил всеки седми.
Най-големият работодател в областта е многопрофилната болница в Русе, в която се трудят 1100 човека. Макар да не е предприятие в традиционния смисъл на думата, тя си е търговско дружество с приходи, разходи и печалба, така че се включва в класацията. Над 1000 вече са и заетите в „Дунарит“ и производителят на боеприпаси и машини е най-многолюдното частно предприятие в областта.
Нататък в класацията следват „Каолин“ с 990 човека персонал, „Монтюпе“ с 950, „БТБ България“ със 860 (към които могат да се прибавят и 200 човека в свързаната с нея „Белослава“). Над 500 човека работят още в „Ал Филтър“, „Витте Аутомотив“, „Делта Текстил България“, „Еконт Експрес“и „Топ мен“.
Общо 95 фирми от региона имат над 100 човека персонал. Миналата година броят им беше 84.
Челната десятка увеличава персонала (най-вече това се отнася за „Дунарит“, „Монтюпе“ и „Витте Аутомотив“. Средният ръст в броя на наетите обаче е по-висок, което води до намаление на относителния й дял. Според последните статистически данни, на работа в областта са 70,8 хил. човека и броят им е с 1500 по-голям отколкото през миналата година.