Сградите и дворните пространства на две училища и три детски градини предстои да бъдат ремонтирани и обновени, става ясно от обявената обществена поръчка за строителен надзор на петте общински учебни заведения. Нов облик ще придобият Математическата гимназия и училище „Христо Ботев“, като освен ремонт на двете сгради е предвидено и изграждане на спортни площадки, както и озеленяване на дворовете им. Сградите и на двете училища са обявени за архитектурно-строителна недвижима културна ценност според становище на културното министерство. Обновени ще бъдат също детските градини „Пинокио“ 1 и 2 и „Русалка“ 2 и прилежащите им дворни пространства, като е планирано и внедряването на мерки за енергийна ефективност. 
Обществената поръчка за строителния надзор е разделена в две отделни позиции, като за ремонта на трите детски градини са предвидени 32 400 лева, а за двете училища 48 000 лв. Тя се финансира по оперативна програма „Региони в растеж“ Участниците могат да подават оферти до 21 октомври, а на 24-и специална комисия ще ги разгледа, като дотогава се очаква да бъде обявена поръчката и за същинските строителни дейности.