Заповед за забрана на разкопаването на улици и тротоари през предстоящия зимен сезон издаде кметът Пламен Стоилов. Тя влиза в сила на първи ноември и ще продължи до края на март 2017 година. 
Всички обекти на техническата инфраструктура, които се изграждат към момента, трябва да приключат строителството и да възстановят настилките до 15 ноември. Целта на забраната е да се осигурят нормални и безопасни условия за движение на пешеходците и автомобилите, тъй като при сняг и дъжд разкопаните улици и тротоари са сериозна пречка за това. 
Други причини за налагането й са невъзможността през зимата да се извършва качествено възстановяване на настилките, както и необходимостта от зимно поддържане на пътните трасета. 
Заповедта не важи при неотложни действия, когато има аварии, а също и при реализирането на обекти, които се финансират от общината и Европейския съюз. Контролът по изпълнението й е възложен на зам.-кмета Наталия Кръстева.