Русенската икономика расте бързо в последните две години и то с темпове над средните в страната, благодарение на което през 2014 г. най-после достига и превишава предкризисните си нива. Това показват изчисления на „Утро“ на базата на данните от националната статистика за произведения Брутен вътрешен продукт (БВП) и инфлацията за последните десет години. За шестте години 2008-2014 общият ръст е едва 3% и може да се каже, че първите пет от тях са били кризисни - рязък спад през 2009 и 2010 г., когато е достигнато дъното, плахо, почти символично възстановяване през 2011-2013 г. Първият силен ръст се отчита едва през 2014 г. - 7,8% по текущи цени и с над 9% в реално изражение, тъй като за годината имахме дефлация. 
Съвкупното производство на русенската икономика, измерено през БВП, расте до 2008 г., когато е отчетен регионален БВП от 1,963 млрд. лева. През следващите години, които бяха най-тежките от кризата, БВП пада до 1,884 млрд. и 1,704 млрд. лева, а от 2011 г. започва възстановяване, което продължава до днес. През 2014 г., последната за която има статистически данни, БВП на област Русе е 2,213 млрд лева, което по цени от 2008 г. е равно на 2,022 млрд. лева.
Този резултат вероятно е подобрен през 2015 г. когато националната икономика отчете 3% ръст. Данни на регионално ниво обаче статистиката тепърва ще отчете. Предвид рязкото увеличаване в броя на наетите - над 1200 работещи повече в сравнение с 2014 г. изглежда напълно възможно и за миналата година ръстът в Област Русе да е по-висок от средния за страната.
По данни на Института за пазарна икономика В 19 области брутният вътрешен продукт, коригиран за колебанията в цените, все още не е достигнал нивото си от 2008 г., преди кризата да настъпи в България. Тези области са разпръснати по територията на цялата страна и из всички региони на страната. Единственият регион, чиито области без изключение все още не са се възстановили от кризата, е Северозападна България, която включва областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч.