Актът за 500 000 лева, който Регионалната инспекция по околната среда и водите издаде на „Монтюпе“ за замърсяване на въздуха, вчера бе връчен на фирмата. Глобата е наложена за нарушение на условие в комплексното разрешително на дружеството, посочиха от инспекцията.
След множество оплаквания на граждани за нетърпими миризми РИОСВ започна проверка и съобщи, че при извънредни обходи с представители на община Русе на 10 септември е открито изпускане на газове от 108 димни люка на покрива на хале №3 на „Монтюпе“. Същото е установено и на 11 септември вечерта и е удостоверено с термоанализатор на „Гранична полиция“. 
На 12 септември фирмата получи предписание до 26 септември да запечата въпросните 108 отвора и да започне процедура по преразглеждане на условията в комплексното разрешително. 
 При последваща проверка за спазване на дадените предписания е констатирано, че вентилационните клапи са трайно блокирани, отчетоха от РИОСВ.
Междувременно от „Монтюпе“ са депозирали искане за удължаване на срока за начало на процедурата до 7 октомври поради необходимост от време за подготовка на документацията. 
Връченото вчера наказателно постановление може да бъде обжалвано в седемдневен срок. Проверките на дружеството продължават във връзка с разпореждане на Окръжна прокуратура.