Проф.Лена Маринова е лъчетерапевт и онколог. През 1982 година завършва Медицинска академия в София. В следващите пет години защитава специалност „Лъчетерапия“ и започва работа в Клиниката по лъчетерапия в УМБАЛ „Царица Йоана“. През 2000 година придобива званието доктор по медицина, а впоследствие защитава втора специалност „Онкология“. Четири години по-късно става доцент. През 2013 година защитава дисертация за кандидат на медицинските науки, а от 2014-а е професор по медицинска радиология и онкология. 
От 7 септември проф.Маринова е лъчетерапевт и онколог в отделението по лъчелечение в Комплексния онкологичен център в Русе.

- Проф.Маринова, какво представлява лъчетерапията?
- Лъчетерапията е част от комплексното лечение на злокачествените заболявания. Това е локален метод, подобен на хирургията, за постигане на локален туморен контрол на раковите болести за удължаване преживяемостта на пациентите.
- За кои онкологични заболявания се използва лъчелечение?
- По принцип този метод се използва за голяма част от онкозаболяванията като рак на млечната жлеза, карцином на простатата, левкемия и при други случаи на злокачествени тумори. 
Лъчетерапията предимно се прилага в началните стадии преди или след операция, когато заболяването не е разпространено и няма далечни метастази. На второ място лъчелечение се прилага и в палиативен аспект за увеличаване на качеството на живот на пациентите с метастази.
- Обяснете по-подробно прилагането на лъчелечение при предоперативни и следоперативни състояния.
- Предоперативно лъчелечение се прилага при злокачествени заболявания, при които е невъзможно да се направи операция. То има за цел да тушира възможно най-много тумора в организма на пациента. Следоперативната лъчетерапия потиска разпространението на микрометастазите, за да се постигне продължителен локален туморен контрол.
- Лъчетерапията оказва ли влияние за удължаване на живота на раковоболните пациенти?
- Да. Преди години се смяташе, че лъчетерапията не води до удължаване на дългосрочната преживяемост с 5 или 10 години. Впоследствие обаче се разбра, че при повечето от злокачествените заболявания, в това число и рака на млечната жлеза, лъчетерапията има значителен принос за удължаване живота на пациенти с карциноми на различни органи.
- Лъчелечението отхвърля ли химиотерапията?
- Не. При злокачествените заболявания лечението винаги се води комплексно, а именно комбинация между хирургичен метод, лъчелечение и химиотерапия. Затова се казва, че комплексното лечение е най-ефикасно за онкозаболяванията.
Важно е да се знае, че лъчетерапията се използва и за лечение на доброкачествени гранични тумори, за да се постигне продължителен локален туморен контрол на заболяването, особено където е невъзможно да се извърши радикална операция.
- Наред с приноса на лъчетерапията за потискане на метастазите, това лечение има ли странични ефекти?
- По принцип ние използваме високотехнологична апаратура, чрез която е възможно лъчелечението да се насочи точно към мястото, където има туморни клетки, за да ги унищожи, без да засяга околните тъкани и органи. В противен случай то може да доведе до странични ефекти, при които лъчевите реакции стават неприемливи за организма. С тази апаратура обаче лъчетерапевтът провежда лечението, като изключва лъчевите промени в околните тъкани и органи.
- При рак на простатата приложимо ли е лъчелечение?
- Лъчетерапията е абсолютно задължителен метод за лечение на рака на простатата, защото при това заболяване метастазите се разпространяват в костите на болния и чрез облъчването се увеличава животът на пациентите.
- Този метод използва ли се при деца с онкологични заболявания?
- Точно това е моята специалност. Аз работя предимно с лъчелечение на млечната жлеза и с детските солидни злокачествени тумори, при които е изключително сложно да се облъчват деца под 4 и 3 години. За да се постигне добра имубилизация при лъчелечението, децата не трябва да се движат и затова се налага анестезия. А това е изключително сложно, защото ако детето бъде упоявано всеки ден, на разположение трябва да има анестезиолог, който 30 пъти в месеца да приспива малкия пациент. Аз правя тези манипулации в пряка връзка с детски онкохематолози, които извършват едновременно и химиотерапията, която, както вече казах, е неотлъчен метод за борба с метастазите.
- Много деца ли има с онкозаболявания в ранна възраст?
- За съжаление, да. В последно време се наблюдава увеличаване на детските мозъчни тумори, които изискват хирургично, лъчево и химиотерапевтично лечение, защото са много агресивни и злокачествени. Лъчелечение се използва и при деца с левкемия и други злокачествени заболявания.
- За последно сте били началник на отделението по лъчетерапия в Специализираната онкоболница във Варна. Кое ви накара да дойдете на работа в Комплексния онкологичен център в Русе?
- Причините са комплексни. От една страна, са личните - съпругът ми е от Русе и решихме да дойдем заедно тук. От друга страна обаче, аз бях поблазнена да дойда в Русе от факта, че лъчетерапевтичното отделение в Комплексния онкологичен център е на много високо ниво, тъй като в него работят много качествени и признати в нашите среди лъчетерапевти. 
Освен това отделението разполага с високотехнологична апаратура, с която е възможно да се правят всички лъчеви манипулации и аз сметнах, че мога да продължа терапевтичната си дейност в русенския онкологичен център, като предам максимално от своя богат опит на колегите си.