България се изкачи от 54-то на 50-то място сред 138 държави в световната класация по конкурентоспособност. Проблем остава съдебната система. Това сочи докладът за глобалната конкурентоспособност 2016-2017 г. на Световния икономически форум-Давос, съобщи Центърът за икономическо развитие. След 2011 г. страната се придвижва от 74-то до 50-то място.
Нивото на индекса се повишава от 4.32 /максимална стойност 7/ до 4.44. България изпреварва редица страни от ЕС: Словения /56-та/; Румъния /62-ра/; Словакия /65-та/; Унгария /69-та/; Хърватия /74-та/.
Глобалният индекс за конкурентоспособност се формира на базата на 12 фактора, които обхващат цялостното икономическо и социално развитие на страните.
От държавите, които се присъединиха към ЕС през 2004 г., по традиция най-добре се представя Естония, която е 30-та, а непосредствено след нея е Чехия.
В световен мащаб най-конкурентоспособни остават Швейцария, Сингапур и САЩ. 
Факторите, които влияят в най-голяма степен за позиционирането на страната ни, са технологичната готовност /38-мо място/, макроикономическата стабилност /42-ро място/, пазара на труда /54-то място/, степента на развитие на бизнеса /79-то място/ и иновативността на бизнеса /65-то място/.
Факторът, който дърпа страната назад в класирането, е състоянието на институциите - страната заема едва 97-мо място с ниво на индекса от 3.5. Най-негативни са оценките за съдебната система и недостатъчната й независимост - едва 110-то място; липса на прозрачност в правителствената политика - 111; плащане на подкупи - 87; престъпност - 118.