Вчера във Фонд „Земеделие“ започна прием за втория период на Мярката за помощ за намаляване на производството на краве мляко. Тя е част от допълнителния пакет на ЕК, с който се предоставят 150 млн. евро за производителите от ЕС, които доброволно се ангажират да намалят доставките си за период от 3 месеца. 
Размерът на помощта е 0,14 евро/кг за обема краве мляко, изчислен на база на разликата в доставените количествата през референтния период и през съответния период на намаление. Периодът на намаление се отнася за три месеца, докато референтният период обхваща същия период през предходната година. 
Заявления за втория период (ноември и декември 2016 г. и януари 2017 г.) по схемата се приемат до 13:00 часа на 12 октомври 2016 г. 
По мярката предстоят още два транша:
- до 13:00 часа на 9 ноември 2016 г. за третия период  - декември 2016 г., януари и февруари 2017 г.;
- до 13:00 часа на 7 декември 2016 г. за четвъртия период на намаление на продукцията, обхващащ януари, февруари и март 2017 г.