Проф.Диана Благоева, която е един от съставителите на Речника на българския език, ще гостува в Русенския университет с две лекции. Темите са „Българският език и дигиталната епоха“ и „Актуални тенденции в развитието на българската лексикография“ - лекциите са на 29 и 30 септември в Заседателната зала на Ректората. Посещението на професорката, която е започнала кариерата си като преподавател по български език на чуждестранните студенти в Русе, е организирано от катедра „Български език, литература и изкуство“. То е в рамките на изследователски дейности на третокурсниците от Лабораторията за изследване на езиковедското наследство на Йордан Вълчев с ръководител доц.Руси Русев.