Директорът на русенската Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ Лилия Атанасова ще се срещне и разговаря с граждани. По време на приемната хората могат да задават своите въпроси относно дейността и работата на екоинспекцията.
Срещите с граждани са традиционни и се провеждат всеки последен вторник на месеца. През септември приемната ще се проведе на 27 септември между 14 и 16 часа в сградата на РИОСВ на бул. „Придунавски“20. Записвания за участие се правят на телефон 082/ 820 772.                             У