Севдалин Петров ще бъде председател на Камарата на строителите в Русе за още един, втори, мандат, реши годишното отчетно-изборно събрание на Областното представителство, на което гостува изп. директор на камарата инж. Иван Бойков. 
Новите членове на областната структура са инж. Калин Калинов, инж. Тихомир Христов, Любомир Величков, Марин Маринов, инж. Петър Топалов и инж. Пламен Стефанов. 
Бяха избрани и членове на регионалния Контролен съвет на КСБ - инж. Пламен Генчев, Светослав Йончев и Красимир Любенов. На събранието бяха определени и делегатите за Общото годишно отчетно-изборно събрание на камарата - инж. Севдалин Петров, инж. Калин Калинов, Любомир Величков, Марин Маринов, инж. Петър Топалов, инж. Пламен Стефанов.
Към момента 61 строителни фирми членуват в областното звено на Камарата на строителите в България (КСБ). То заема едно от челните места в структурите на камарата след София, Пловдив, Варна и Бургас и практически обхваща 55% от строителния пазар в региона. 
Целта на професионалното сдружение е да поеме задължението да изпълнява в определена степен и държавно регулируеми обществени функции и да защитава интересите на фирмите членове пред тях. 
Камарата активно подпомага ПГСАГ „Пеньо Пенев“. Тя бе спонсор на тазгодишното национално състезание „Най-добър млад строител“, чийто домакин беше нашата гимназия. За пета поредна година беше отпусната и стипендия за отличен успех . 
На 12 ноември 2015 г. беше учреден Национален клуб на строителите ветерани /НКСВ/ в град Русе. В него към момента членуват 23 души.