При скорошно разчистване на едно старо мазе, прилежащо на жилището на известния русенски адвокат Асен Калев на ул. „Симеон Велики“ N2 в гр. Русе, се натъкнах на две фотографии, захвърлени в общата купчина смет. Времето е оставило жестоки следи и върху двете и докато едната се оказа сравнително добре запазена от покриващата я рамка и стъкло, то за втората бяха положени значителни усилия за възстановяването й в един сравнително приличен вид за разчитане и разпознаване.
Многобройни въпроси се пораждат от неяснотата за произхода на фотографиите и намирането им в жилището на Асен Калев. Не успявам да свържа етапи от неговата и на семейството му житейска история и дейност с тематиката на двете фотографии. Възможно е с податки за това да помогнат наследниците му.
Първата фотография е колаж от портретите на 41 лица на преподаватели и служители в Историко-филологическия отдел на Шуменския учителски институт през учебната 1929-1930 г. Фотографският колаж е с размери 50 х 45 см на фотографията и 55 х 50 см на паспарту. Поставена е в добре запазена стара дървена рамка под автентично стъкло. Идентифицирането им е улеснено от калиграфски изписаните имена под портрета на всяко лице поставени в елипсовидни рамки начело с директора Л. Давидов. Заснимането и монтажът са извършени от шуменското фотоателие „Лукс“. Не се спирам по-подробно върху същите поради интересът, който биха имали предимно за историята на Шумен и тамошния университет. Открит остава въпросът как и защо тази фотография се е озовала в ръцете и дома на адвокат Асен Калев в гр. Русе.
По-специално внимание заслужава втората фотография, на която са изобразени 78 лица на чиновниците и служителите от русенската община, между които и 5 жени, през мандата на кмета Христо Стоянов, както това е видно от разкрития след старателно почистване и реставриране надпис на гърба на снимката. Тя е с размери 50 х 45 см на фотографията и 60 х 55 см на паспартуто и не е рамкирана. Състоянието й е доста увредено от влагата и времето, но почти всички образи след почистването са добре разпознаваеми.
Надписът с черно мастило е разположен на гърба най-отгоре вляво на 5 реда и го разчитаме така: „Чиновниците и служащите при Русенската Гр(адска) Община презъ време на кметуването на к(мета) Христо Стоянов от 13.VI.(1)923 г. до 1.V.1927 г. Гр. Русе, май 1927 г. (подпис Хр. Стоянов)“.
От съдържанието на надписа най-общо могат да се направят няколко извода за произхода и тематичното съдържание на фотографията:
1. Вероятно фотографията е подарена на някое лице, може би на член от рода на адвокат Асен Калев или на съпартиец, за което указва личния автограф/подпис на кмета Хр.Стоянов.
2. Със сигурност заснетите лица са само служители на русенската градска община на една или друга длъжност, с един или друг ранг и служебна отговорност. Едва ли сред заснетите са членовете на общинския съвет от други партии и групировки извън управляващата по това време партия на Демократическия сговор.
3. От разположението в кадъра на лицата може с увереност да се идентифицира образът на кмета Христо Стоянов, когото разпознаваме от други фотографии.
4. Посочената датировка в автографа указва с приблизителна точност датата на заснемането на фотографията. Известно е, че Христо Стоянов подава оставка предвид кандидатирането му за народен представител и поради конюнктурни причини се оттегля от поста си в средата на втория си мандат. Предаването на властта в общината е извършено на 2 май 1927 г. на новоизбрания кмет и негов съпартиец Панайот Константинов. Най-вероятно около тази дата е заснета настоящата прощална фотография на кмета и неговия екип.
За периода на управлението под хегемонията на партията на Демократическия сговор в Русенската градска община е известно и много, и малко. Най-меродавно остава изследването на проф.Иван Радков и доц.Л.Златев „Русенската община 1878-1949 г.“, изд. Държавен архив-Русе, 2002 г. 
То съвпада с навечерието на световната икономическа криза и преминава под знака на трагичните събития от земеделския и комунистически метежи от 1923 г. и терористичните комунистически акции през 1925 г. В град Русе кметуването на Христо Стоянов се характеризира с политиката на значителни щатни и бюджетни съкращения, с отнемането и ликвидирането на някои културни и социални придобивки. Този отрязък от 20-те години остава в историята и със съмненията за корупционни схеми при изграждането на помпената водоснабдителна станция при остров Матея и с политическите пристрастия и нетолерантното отношение към опонентите на властта. Въпреки това е налице един искрен стремеж за привличане на гражданите и на всички ония възможности, които биха довели до добруването и просперитета на Русе.
Публикуването на настоящата фотография на членовете на Русенската градска община цели и един друг момент. 
С настоящата публикация се обръщаме към русенските граждани, към специалистите историци и краеведи, към наследниците на адвокат Асен Калев, към всеки който може да помогне за идентифицирането на образите от снимката. Ако имената и длъжностите на работещите в общината сме в състояние да изведем от архивни документи, много по-трудно е те да се свържат с конкретен образ. Миналата година чествахме 150 години от създаването на русенската новобългарска община и всеки факт, събитие, снимка дава нов принос в нейната история.