Споразумение за сътрудничество подписаха вчера Русенският митрополит Наум и ректорът на Русенския университет проф.Велизара Пенчева. Това стана по време на гостуването на владиката в университета, където бе посрещнат сърдечно от ректорката и нейни колеги. С подписания вчера документ фактически продължава партньорството между Алма Матер и митрополията, което в последните две години се изразява в съвместни благотворителни акции на църквата и на факултетите „Обществено здраве и здравни грижи“, „Природни науки и образование“ и „Право“. 
Проф.Пенчева връчи на митрополита плакет на Русенския университет и почетна диплома за приноса му за плодотворното сътрудничество. Като благодари за отличието, владиката Наум подчерта, че е радостно и перспективно партньорството между студентите и митрополията в социалните инициативи. Трябва бавно и мъдро да вървим напред, за да даваме на хората онова, от което те имат нужда, и да изпълняваме гражданския и църковния си дълг, каза владиката. 
След това проф.Велизара Пенчева показа на своя гост и придружаващите го духовници Ректората и музейната сбирка, подредена по повод 70-годишнината на университета.