През юли реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 619.8 хил. лв., или с 12% под нивото от юни. 343 хил. лв. (55.3%) са от български граждани, а 276.8 хил. лв. (44.7%) - от чужденци. В сравнение с юни 2016 г. реализираните приходи от нощувки на български граждани намаляват с 23.4%, а тези от чужденци се увеличават с 8%, съобщи Териториално статистическо бюро-Север. 
В местата за настаняване в областта, категоризирани с 1 и 2 звезди, са постъпили 29.1% от общо реализираните приходи през месеца. В тях са реализирани 51.6% от всички нощувки на български граждани и 20.1% от тези на чужденци.
Приходите от нощувки в хотелската база в област Русе за юли т.г. възлизат на 436.2 хил. лв. и спрямо едноименния месец на 2015 г. нарастват с 6.4%, а в сравнение с шестия месец на тази година намаляват с 11.4%. Реализираните приходи от нощувки на чужденци са в размер на 221.4 хил. лв. и представляват 50.8% от общите. През юни 2016 г. относителният дял на приходите от нощувки на чужденци е бил с 9.7 процентни пункта по-нисък.
През юли на територията на областта са функционирали 43 места за настаняване с общ капацитет 1742 легла, от които 15 хотела с 873 легла. Общият брой на реализираните нощувки е 12 914, като от тях 8 090 са от български граждани, а 4824 - от чужденци. Спрямо юли 2015 г. нощувките се увеличават с 2.3%, като при гостите от страната намалението е с 3.1%, а при чуждестранните туристи е регистрирано увеличение с 12.7%. 
В тях са реализирани 51.6% от всички нощувки на български граждани и 20.1% от тези на чужденци.
Най-много нощувки са реализирани от гости от Германия - 643, следвани от граждани на съседна Румъния - 496 и туристи от Италия - 348 нощувки.