На 15 септември тази година професионалната гимназия по промишлени технологии „Ат.Ц.Буров“ разтвори врати, за да посрещне първия випуск, с който стартира нова форма на професионално образование и обучение - дуалното образование, или т. нар. учене чрез работа. 
Гимназистите получават шанс едновременно да изучават теорията по специалността „Газова техника“ и „Мехатроника“ и да практикуват наученото в сферата на бизнеса. Обучението е по Швейцарско-българска програма за сътрудничество с партньори МОН, „Овергаз Мрежи“ и ПГПТ „Ат.Ц. Буров“. Целта е да се модернизира професионалното образование чрез акцент върху практическото усвояване на професията. Освен непосредствен трудов опит, учениците ще получават стипендии, възнаграждение на базата на договор, застраховка, социални придобивки, а работата им ще се зачита за трудов стаж.
Единственото в региона подобно обучение се осъществява в модерно оборудвани лаборатории и работилници и в реална работна среда. 
Основната цел пред професионалната гимназия е подобряване на качеството на професионалното образование чрез улесняване достъпа до практическо обучение в реални условия. Това е и част от усилията за активно включване на бизнеса при разработване на учебни програми за теоретично и практическо обучение, както и за подобряване резултатите от професионалното образование за потребностите на променящия се пазар на труда.