Русенските работодатели очакват темпото на наемане за четвъртото тримесечие на 2016 г. да остане на относително високи нива, сочи поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през периода юли-септември. Коригирана съобразно със сезонните колебания прогнозата е +12%, което означава, че с броят на мениджърите, които възнамеряват нови хора, надвишава с 12 на сто тези, които възнамеряват на съкращават персонал. По този показател Русе е начело в класацията заедно с Пловдив и София. И макар изследването да се базира на съвсем малка извадка, най-вече от допитване на най-големите фирми, данните все пак вдъхват известен оптимизъм. Плановете за назначаване на служители обаче са с 3 процентни пункта по-слаби в сравнение с предходното тримесечие.
Анкетата на „Менпауър България“ се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Извадката включва 621 работодатели, отговорили на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на декември 2016 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“.
В девет от 10-те икономически отрасъла се предвижда ръст в броя заети лица през четвъртото тримесечие на 2016 г. Най-оптимистични са плановете на работодателите в сектора на земеделието, горското стопанство, лова и риболова, където нетната прогноза за заетостта е +16%. Стабилни темпове на наемане се очакват и в други браншове, като в три от тях прогнозата е за +15% - финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги; производство; търговия на едро и дребно, а в един - този на строителството - стойността й е +14%. 
Мениджърите във всички предприятия, независимо от големината им, предвиждат ръст в броя заети лица. Активен пазар на труда се очаква при работодателите от големите предприятия - те отчитат нетна прогноза за заетостта от +21%. При малките и микропредприятията прогнозите са за съответно +9% и +8%. Скромен ръст в числеността на заетите лица очакват средните по размер фирми, които отчитат прогноза от +6%.