Изнесени офиси в Бяла и Ветово организира „Енерго-Про“ като част от инициативата си „В услуга на клиента“. Идеята е да се даде възможност на хората от малките населени места, в които компанията няма центрове за обслужване, да се възползват от всички предлагани в тях услуги. Партньори в този социален проект са ръководствата на общините, в които се реализира.
Мобилният офис в Бяла ще отвори на 20 септември в читалище „Трудолюбие 1884“, а във Ветово - на следващия ден в читалище „Н.Й.Вапцаров“. работното време и на двете места ще бъде от 10 до 15 часа.
Графикът за следващите домакини на инициативата се обявява предварително в интернет на www.energo-pro.bg, информация може да се получи и на денонощния телефон на „Енерго-Про“ 0700 1 61 61.