Сдружение „Еквилибриум“ с подкрепата на TBI Bank осигурява занимания по езда за 20 деца с увреждания. Благотворното въздействие на хипотерапията върху деца с двигателни и ментални затруднения е известно отдавна, сега ще го изпитат и русенчета. Това става по проекта „Спорт и терапия за деца с помощта на коне“ на „Еквилибриум“. Участниците в проекта ще бъдат разделени в две групи. Първата група включва 10 русенчета с различни диагнози, пет от тях са настанени в един от центровете от семеен тип. Втората група са деца, които посещават Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Те са физически и психически здрави, проблемите им са свързани със семейната и социалната среда.