На 188% е запълнен капацитетът на центровете за настаняване на мигранти от затворен тип, които са към Дирекция “Миграция” на МВР. Това се посочва в седмичната справка на вътрешното министерство, с която БГНЕС разполага.

В центровете на Дирекция “Миграция” на МВР се настаняват чужди граждани, които са задържани при незаконно преминаване на границата или представляват риск за сигурността на страната. Към 15 септември в тях са настанени 1765 лица при капацитет от 940 места.

Бежанските лагери, които са към Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет са пълни на 93%. Капацитетът им е 5190 души, а в момента в тях се намират 4817 лица, т.е. могат да бъдат настанени още 373 души, колкото се очаква да влязат нелегално в България до понеделник-вторник следващата седмица. Само за периода 09-15 септември 2016 г. властите са установили нови 643 чужденци. 

401 мигранти се намират на външни адреси към вчерашния ден.

От началото на годината до средата на септември на българска територия са влезли общо 13 648 чужди граждани, предимно от Афганистан, Ирак и Пакистан. Продължава тенденцията за намаляване на броя на бежанците от Сирия.

От статистиката на МВР става ясно още, че 8 053 от мигрантите са установени при опит да напуснат страната при българо-сръбската граница. Високият брой на задържаните мигранти по западната граница на България се дължи на засиления контрол от сръбска страна и недопускането на територията на Сърбия на голяма част от чужденците. От 01 януари до 15 септември, българските граничари са успели да задържат 3 742 чужди граждани, които все пак са успели да влязат незаконно на българска територия.

През последната седмица Дирекция “Миграция” на МВР е успяла да изведе от страната 40 чужденци. А на основание споразумението за реадмисия с Турция върнатите чужденци са трима. 

Въпреки засиленият мигрантски натиск, той все пак е значително по-ограничен спрямо същия период на миналата година. За сравнение – в периода 11-17 септември 2015 г. у нас са задържани 1096 мигранти, т.е. около 40% по-малко спрямо тази година. За разлика от преди година обаче, сега възможността мигрантите да продължат пътя си към страните от Централна и Западна Европа е силно затруднен, заради засиления граничен контрол в Сърбия и последващите държави по маршрута. Това принуждава мигрантите да остават все по-дълго на българска територия, което пък вече води до препълване на центровете за тяхното настаняване.