Окончателно и без спорове депутатите днес приеха промените в закона за корпоративното подоходно облагане на второ четене, които въвеждат т.нар. данък "Уикенд", предаде БГНЕС.

В тях се предвижда ползването на служебни автомобили, имоти и всички други служебни вещи, които са предназначени и за лична употреба, да се облагат с данък в размер на 10%. Данъчните основи, върху които ще се изчислява ставката, са различни в зависимост от използваните вещи, според промените в закона за корпоративното подоходно облагане.

Когато става дума за данък върху служебните автомобили, задълженията към държавата ще се делят по равно между работодател и служител или ще се изчисляват чрез пътни листове на база изминати километри за лично ползване. В случаите, в които става дума за недвижими имоти, основата ще зависи от частта, предоставена за лични нужди или от времето, прекарано в имота. За останалите вещи като смартфони и компютри, например, данъчната основа е 20%. Новият данък влиза в сила със задна дата - от 1 януари 2016 г.