Дългосрочен кредит в размер на 10 милиона лева планира да изтегли община Русе през 2017 година. Парите ще се използват за планирания ударен ремонт на уличната мрежа, който се очаква да стартира не по-рано от средата на идната година. Дотогава ще продължат обследването на уличната мрежа и процедурите по предстоящата обществена поръчка.
Погасяването на заема е предвидено за 9 години, като главницата ще е 1,1 млн. лева на година. Това е едно от намеренията на общинска администрация, става ясно от средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година, която предстои да бъде приета на идната сесия. 
Важно условие за предстоящата рехабилитация е подлежащата на ремонт улица да е с вече реконструирана ВиК мрежа, за да не се налага разкопаване на новия асфалт. По най-увредените участъци пък ще бъде направен цялостен ремонт.
Последните големи улични ремонти в Русе бяха преди около 14 години по времето на кмета Елеонора Николова, когато общината изтегли 15 милиона лева кредит и застла на ново окаяната пътна мрежа в града.