Туристическо дружество „Приста“ вече ще може да развива спортна, туристическа и образователна дейност в хижа „Здравец“, след като вчера Министерски съвет даде съгласието си върху имота, който е частна държавна собственост, да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години. По този начин сдружението с нестопанска цел ще може да реализира и нощувки в хижата, тъй като до момента това законово не беше уредено. Теренът е 12 дка, като в него има построени шест сгради. Сградите всъщност са повече, тъй като имотът в местността Карасолук е бивша военна казарма.
Хижата частично е ремонтирана преди около 4 години, когато от държавата са били отпуснати между 50 и 100 хил. лева, като и към момента общото помещение за събиране функционира. Има и 2-3 спални помещения, които обаче са с много стари легла. Дружество „Приста“ има материална база, като трябва да се вземе решение откъде има възможност да бъдат прехвърлени легла, за да може и хижа „Здравец“ да функционира напълно. От дружеството са отворени да приемат и дарения, за да може спалните помещения да бъдат напълно оборудвани. Членовете на сдружението планират също така да организират социален туризъм, детски лагери, почиствания, както и да създадат учебен център и зелено училище за своите нужди.