12 фирми от Русенска област фигурират в 18-ото издание на класацията Топ 100, която традиционно се изготвя от Българската търговско-промишлена палата. Най-успешните компании се определят въз основа на обективни критерии, с данни от подадените от търговските дружества финансови отчети. Класацията е извършена сред 6380 фирми, които произвеждат 84.73% от БВП на страната за 2015 г. В миналогодишната класация на палатата присъстваха 11 компании от областта.
Сред стоте фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби в периода 2015/2014 година, на 8-о място е „Европетрол 1“ ООД с впечатляващия ръст от 333%. Нетните приходи от продажби за 2015 година на дружеството, работещо в сферата на енергетиката и горивата, са 9.06 млн. лева при 2,09 млн. за 2014 г. Търговската фирма „Ем Ес Юнайтед“ ЕООД е 18-а с 201% увеличение на продажбите. Строителната „Роан 90“ ООД е на 21-о място с ръст от 193%, „Ел“ ЕООД е 38-а със 152% ръст, а „Омега Груп Интернешънъл 7“ ООД - 79-а с 91%.
Сред стоте фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лева собствен капитал през 2015 година на 23-о място е „Бозмов“ ЕООД. Месарската фирма постига фантастичните 98,71 лева, като на практика удвоява стойността си. „Ем Ес Юнайтед“ и „Омега Груп Интернешънъл 7“ са и тук, съответно на 79-а позиция със 74,29 лева и на 94-а с печалба 70,21 лева на 100 лева собствен капитал. 
Между стоте фирми с най-добра рентабилност на продажбите са двете свързани фирми за мъжка мода „Топ Мен“ и „Топ Ман“ (в тях са разделени прозводствената и търговската дейност на компанията). „Топ Мен“ е на 13-о място с 43,42 лева печалба от 100 лева продажби, а „Топ Ман“ - на 35-о с 36 лева печалба от 100 лева продажби. На 20-о място е най-големият арендатор в община Русе - „ЕТ „Дием - Дичо Дичев“ с 40,19 лева. 
Сред 50-те фирми, класирани по ръст на печалбата през 2015, на 12-о място е „Оргахим“ АД. Производителят на бои и лакове реализира 791% ръст на положителния финансов резултат за миналата година, който нараства от 180 хил. на 1,6 млн. лева. Също толкова добре се справя и „Каолин“ - 763% ръст на печалбата, която се увеличава от 1,82 млн. лева през 2014 г. на 15,7 млн. лева през миналата година. Това дава на минната компания 13-а позиция в класацията. На 30-о място е ЕТ „Нунки-М.Ханджиев“ с 459% ръст на печалбата.
Палатата дава и Топ 10 фирми с максимални приходи от продажби в съответните райони за планиране. В Северен централен район на трето място за миналата година е „Монтюпе“ ООД с нетни приходи от продажби за 2015 г. в размер на 222 млн. лева, на четвърто е „Полисан“ АД с 206 млн. лева, а „Каолин“ заема седмата позиция.
Според обобщените данни на БТПП, първите 100 най-бързо растящи фирми регистрират увеличение от 125% на приходите от продажби през 2015 г. спрямо 2014 г.
С най-голям ръст на приходите от продажби през 2015 г. спрямо 2014 г. в индустрията са основно във фирми от химическата промишленост и производството на машини и оборудване. Това традиционно са сектори, ориентирани към външните пазари, при които нашите предприятия имат добри конкурентни позиции спрямо чуждестранните такива.
7 пъти увеличение на печалбата през 2015 г. спрямо 2014 г. показват резултатите от първите 50 фирми, класирани по най-голямо увеличение на финансовия резултат. Осреднената им печалба е 9,4 млн.лв. през 2015 г. спрямо 1,2 млн.лв. през 2014 г.
Най-големите фирми от Югозападния район правят 10 пъти повече приходи от тези в Северозападния район. Това се наблюдава в класирането по региони, което представя 10-те фирми с максимални приходи от продажби и печалба. На второ място като район, при които са концентрирани фирмите с най-големи обороти, е Североизточният. Причината е една - неговата структурна специализация в химическата индустрия, а фирмите от нея имат стабилни приходи и изнасят своята продукция в цял свят.