Със занимателни игри, много песни, танци и торта Центърът за обществена подкрепа в Ценово отпразнува своя втори рожден ден. Истински интерес и вълнение сред децата, които ползват 12-те услуги в центъра, предизвика играта „Журналист“, както и срещите по футбол, джаги и федербал.
Центърът предлага на младежи до 18 години безплатни услуги, свързани с превенция на насилието и отпадане от училище, помощ и подкрепа на деца в риск и на разведени родители, популяризиране и обучение на приемни семейства, социална интеграция и реинтеграция, придобиване на умения за самостоятелен живот. Той е на издръжка от общинския бюджет, като екипът му е отправил искане до Агенцията за социално подпомагане за увеличаване на капацитета и разкриване на нови работни места. 
29 са били ползвателите на услугите в центъра през август, като техният брой постоянно се увеличава. За две години са консултирани повече от 100 деца, като работата с някои от тях продължава дори и година. Досега услугите се ползваха от жители на общините Ценово и Бяла, но предстои приемането на лица и от Борово, посочи управителката на институцията Зоя Костадинова. 
Както „Утро“ писа, предстои центърът да закупи лек автомобил, за да се подобри мобилността на екипа и услугите да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.