ВицепремиерътТомисла в Дончев, министрите на икономиката Божидар Лукарски, на транспорта Ивайло Московски, на земеделието Десислава Танева и на социалната политика Зорница Русинова ще отговарят на въпросите на бизнеса и институциите в Русе. Това ще стане в сряда от 13.30 часа в зала „Европа“, когато ще се проведе петнадесетата национална дискусия от кампанията на вестник „Стандарт“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - „Да! На българската икономика“. 
Възможностите за регионален икономически растеж на Русе, развитието по Плана „Юнкер“ на Индустриалната зона, както и на летището в Щръклево за карго терминал са само малка част от темите, които ще обсъдят управляващите заедно със собственици и изпълнителни директори на компании, банки, председатели на организации и синдикати. В срещата ще участват също и кметовете от област Русе, кметовете на градове, членуващи в Асоциацията на дунавските общини, кметовете на Гюргево и Букурещ и представители на изпълнителната, законодателната и местната власт, тъй като ще бъде отделено място и за новите възможности за равитие на железницата Русе-Гюргево-Букурещ, както и трансграничното сътрудничество между трите града. Наред с държавните политики за развитие на регионалната икономика и на земеделието в региона на форума ще бъде разгледан и проектът за магистрала „Хемус“ като шанс за икономическо развитие на Североизточна България.