Бизнесът в България и Румъния ще бъде подпомаган със създаване на условия за ускорено преминаване на Дунав мост и другите гранични пунктове. Това бе една от задачите, които си поставиха вчера в Русе ръководствата на митническите администрации на двете страни. 
Основната тема на срещата бе обсъждането на възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в превенцията и борбата с митническите нарушения и престъпления.
Постигнато бе съгласие за работни посещения на Агенция „Митници“ в Съвместния контактен център за полицейско и митническо сътрудничество в Гюргево и провеждане на двустранни срещи на регионално ниво с цел повишаване на ефективността на анализа на риска и осъществявания митнически контрол.