Желаещите да придобият нова учителска правоспособност могат да се запишат до 30 септември в центъра за продължаващо обучение към Русенския университет. Срокът на обучение е една календарна година, а занятията се провеждат в събота и неделя. Центърът предлага и курсове за изучаване на английски, немски, румънски и испански в различни нива, като обучението е организирано на модули по 100 часа. Сред актуалните курсове са и тези по начална компютърна грамотност с продължителност 45 часа.