„Проект Русе“ да изтегли нов кредит от Банка ДСК със значително по-изгодни условия от настоящите, с който да погаси сегашния към Хипо Ное Груп АГ и Уникредит Булбанк, както и да се създаде нова фирма, където „Булстрад Арена“ да бъде прехвърлена. Това са двете решения, които предстои да бъдат гласувани на общото събрание на акционерите на 19 септември. 
В тази връзка е необходимо да се упълномощят представители на общината, които да са част от общото събрание и да гласуват положително по точките от дневния ред. 
Освен това общинските съветници, които ще участват в общото събрание, трябва да предложат шефа на общинската антикрисизна дирекция Спасимир Димитров за член на съвета на директорите на „Арена Русе“, както ще се казва фирмата на новоучреденото дружество.