Общината има намерение да продаде сградите, включени в бившия Хлебозавод на ул. „Потсдам“ 1, по реда на приватизацията, ако предложението на кмета Пламен Стоилов срещне одобрението на съветниците. Данъчната оценка на имота с площ 18 968 кв.м към края на август е 320 179 лв. за земята и 2 813 833 лв. за сградите. 
Общината продоби този имот още при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ през февуари миналата година, като оттогава цели помещения или части от тях са отдадени под наем. Към момента сключените договори за наем са 28, а месечните приходи са в размер на 6957 лева. 
Тъй като имотът е включен в годишния план за приватизация, е необходимо да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване.