Два нови винени сорта грозде, изключително устойчиви на студ и болести, ще предложи скоро на производителите Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“. Мискет Викинг и Кристален се изпитват вече трета година от ИАСАС и се очаква да бъдат признати в близките месеци. Очаква се те да предложат нови опции за лозарите от региона, където студовете през зимата не са изключение и често нанасят тежки поражения.
И двата сорта са с повишена зимоустойчивост и средно устойчиви на болести в границите на европейско-азиатската лоза Vitis vinifera L. Изискват ограничено третиране срещу мана и брашнеста мана, само при наличие на много висока влажност (почвена и въздушна) при условия на естествен инфекционен фон. При силни повреди от екстремни студове под минус 18-20 градуса, проявяват добра възстановителна способност. Подходящи са за отглеждане при всички видове формировки в районите на страната с благоприятни условия за развитие и плододаване на ранно- и среднозреещите винени бели сортове лози.
Мискет Викинг и Кристален се развиват и плодоносят добре, присадени върху подложките SO4 и Шасла Х Берландиери 41В. При формировка средностъблен Гюйо и гъстота на засаждане 2,50/1,20 м, добивът грозде от хектар е около 12 тона. Лозите имат потенциална възможност да дават по-висок добив при формировки Мозер и Омбрела и капково напояване.
Кандидат-сортът Мискет Викинг e създаден чрез хибридизация на сортовете Наслада и Шардоне. Той е средно до сравнително ранозреещ, със силен растеж и добра продуктивност. Дължината на вегетационния период от напъпването до физиологичната зрялост на гроздето е около 155 дни. Консумативната зрялост на гроздето в района на Русе настъпва около 15 септември. 
Мискет Викинг е типичен винен сорт. Гроздът е средно голям (16-17 cm), коничен, понякога крилат, средно плътен, с къса до средно дълга дръжка (4-7 cm). Зърното е средно (13,71/13,14 mm), овално, оцветено жълто-зелено, с мискетов аромат.
Средното тегло на грозда е около 120 г, а на зърното - 1.92 г. Консистенцията на зърното е месеста и сочна, а вкусът - хармоничен с мискетов аромат. В консумативна зрялост гроздето съдържа 22.55% захари и 9.01 г/l титруеми киселини. 
Характерно за хибрида е доброто съотношение на глюкоза и фруктоза с преобладаване на фруктозата, което говори за добра зрялост на гроздето. Титруемата киселинност е добре запазена за едно бяло вино. Преобладава ябълчната киселина, която придава леко зелена киселинност. Гроздето не се рони и притежава много добра транспортабилност, подходящо е за производство на бели висококачествени вина. 
Кандидат-сортът Кристален e създаден чрез хибридизация на сортовете Памид Русе1 и Кайлъшки мискет. Той е сравнително ранозреещ, със силен растеж и добра продуктивност. Дължината на вегетационния период от напъпването до физиологичната зрялост на гроздето е около 150 дни. Консумативната зрялост на гроздето в района на гр. Русе настъпва около 5 септември. 
Кристален е типичен винен сорт. Гроздът е средно голям (16 cm), коничен, понякога крилат, средно плътен, с къса до средно дълга дръжка (4-7 см). Зърното е средно (14,53/13,51 мм), овално, оцветено жълто-зелено, с мискетов аромат. Средното тегло на грозда е около 196.5 г, а на зърното - 2.73 г. Консистенцията на зърното е месеста и сочна, а вкусът - хармоничен с мискетов аромат. В консумативна зрялост гроздето съдържа 19.26 % захари и 7.42 г/l титруеми киселини, не се рони и притежава много добра транспортабилност
Гроздето е с изразен плодов и мискетов аромат, приятна свежест и е подходящо за производство на бели висококачествени вина, плътни и с добра хармония между алкохол, захари и титруеми киселини и за производство на високоалкохолни напитки.