Собственикът на „Каолин“ - „Кварцверке“ ГмбХ, ще инвестира в дружеството 100 милиона лева през следващите 5 години. Парите ще се използват за осигуряване на допълнителни ресурси, строеж на нови производствени мощности и привеждането на съществуващите към най-високите световни технологични стандарти. Това съобщи управляващият съдружник на германската компания Роберт Линдеман-Берк по време на тържеството по случай Деня на миньора в централата на предприятието в Сеново.
Традиционно браншовият празник бе отбелязан с грандиозен купон с водещи Камен Воденичаров и Васил Василев-Зуека и певците Кристина Димитрова, Орлин Горанов, Гергана Николаева и Нелина. Специален гост бе министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Празникът беше уважен и от народни представители, областни управители, кметове и общински съветници от областите Русе, Шумен и Силистра, мениджърите на най-големите минни компании в България, партньори на фирмата, както и над 800 работници и служители от фабриките на компанията в цяла България и дъщерните й дружества в Сърбия. Под съпровода на Берковската духова музика и сред пищни фойерверки хората пред завода се виеха до малките часове на нощта.
През 2015 г. „Каолин“ ЕАД е постигнало увеличение на финансовия си резултат с 10%, съобщи Роберт Линдеман-Берк. За поредна година Надзорният съвет е взел решение да не бъдат разпределяни дивиденти, като цялата печалба на дружеството се използва за реинвестиции в България. Извършени са реорганизация и модернизация на дъщерното дружество на „Каолин“ ЕАД в Сърбия - „Юго Каолин“, за които са инвестирани над 6 милиона лева, с които предприятието практически е било спасено от закриване. През трите години, в които „Каолин“ се ръководи от „Кварцверке“ ГмбХ, немското дружество-майка е инвестирало в българското дружество над 20 милиона лева за модернизации на фабриките, като само за последните 12 месеца инвестициите са за над осем милиона лева. Заплатите на служителите са повишени със средно 10 процента. 
От новата учебна година в СУ „Васил Левски“ във Ветово стартира първата паралелка по системата дуално обучение, в която учениците ще се обучават по специалности, свързани с минната промишленост. Разширени са възможностите за допълнителна квалификация на служителите.
В приветствието си към работниците и гостите министър Петкова подчерта значението на „Каолин“ за българската икономика като най-голямото предприятие, специализирано в добива и преработката на индустриални минерали. През изминалата година компанията е внесла в държавния бюджет под формата на концесионни такси над 5 милиона лева. Дружеството осигурява работа на близо 1000 служители. В районите, в които осъществява дейността си, „Каолин“ е основен работодател, благодарение на който се гарантира доброто икономическо състояние на цели общини. Министър Петкова особено наблегна на доброто сътрудничество между предприятието и Министерството на енергетиката през последните две години, в резултат на което текущите въпроси се решават делово и в оперативен порядък.