Ученици, които членуват в Младежкия парламент, се запознаха с дейността в Съдебната палата направо от кухнята на магистратите и още преди старта на новата учебна година придобиха нови познания в юридическата материя.
Възпитаниците на русенски гимназии вече се готвят да приложат наученото и на практика, тъй като се очаква през септември да подготвят симулиран съдебен процес. По време на своеобразното заседание младежите ще облекат тоги и ще влязат в ролите на съдии, прокурори, адвокати и свидетели.
Освен че разгледаха канцелариите и част от съдебните зали, младежите научиха повече за витражите в Мраморната зала на палатата, които са проектирани от проф.Иван Пенков и изработени в Германия. Обяснена им бе символиката на петте стъклописа, наименувани „Грехът“, „Съдът“, „Наказанието“, „Разкаянието“ и „Изкуплението“.
Инициативата на Русенския окръжен съд има за цел да повиши правната култура на младите хора и да намали престъпността сред тях.