Седем становища против изграждането на ВЕЦ на Янтра в Долна Студена са постъпили в Община Ценово до 29 март, когато изтече срокът за възражения от граждани и организации.
Срещу евентуалното преграждане на реката с водни турбини от фирма „Пирин енерджи“, собственост на един от най-големите играчи в енергетиката Богомил Манчев, са се обявили WWF-България, земеделски производители от селото, каякарите от Русенския клуб за пътешествия „Бяла звезда“, Ротари клуб „Русе-Дунав“, рибари от спининг клуб „Стари видри“ и от сдружение „Аспиус“, както и Българското сдружение за защита на птиците. Това съобщи за „Утро“ екологът в Община Ценово Рейхан Кямилова.
Решението за строителство на централата е изцяло в ръцете на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Към момента се преценява дали е необходимо да се извърши оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Най-вероятно ще трябва да бъде направена и ОВОС, и допълнителна екологична оценка. Тези процедури ще забавят същинското реализиране на проекта поне с няколко месеца. Много зависи от инвеститорите „Пирин енерджи“, тъй като извършването на ОВОС е тяхно задължение, обясни Кямилова.
След като оценките се изготвят, ще се проведе обществено обсъждане, след което финалната дума ще бъде на РИОСВ.
В рамките на около месец ще излезем с решение дали има нужда от извършване на ОВОС, каза директорът на РИОСВ инж. Лилия Атанасова.
В общината преди време имаше друг идеен проект за изграждане на централа, но този пък край Белцов. Обстоятелствата там обаче бяха по-различни, тъй като в района няма бент и се предвиждаше доста по-мащабно строителство, обясни още екологът на Ценово.