Информационен ден относно стартилата осма сесия от кандидатстването с проекти по Националния иновационен фонд ще се проведе в Русе на 8 септември. Експерти на фонда към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще разяснят на бизнеса възможностите за финансиране от 15 часа в зала „Св. Георги“ на Областната администрация.
Приемът на проектните предложения ще се извършва от 30 септември до 31 октомври 2016 г. Допустимите области са: мехатроника и чисти технологии; информационни и комуникационни технологии и информатика; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните технологии.
Срокът за изпълнение вече е 18 месеца, наполовина на досегашните 36 месеца. Фондът подпомага научно развойната и иновационната дейност до разработката на прототип включително. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до 500 хил. лв. Средствата, които фондът предоставя, са изцяло национални и се отпускат като помощ съгласно Закона за държавните помощи. Размерът им може да е максимум 80% от направените разходи по проекта.