Община Ценово ще кандидатства с проект за ремонт на улиците и тротоарите в селата Ценово, Долна Студена, Белцов, Беляново, Кривина, Пиперково, Новград, Караманово и Джулюница по Програмата за развитие на селските райони, за което вчера общинските съветници дадоха съгласието си. Освен това бяха одобрени и проектите за рехабилитация и реконструкция на сградите на читалищата „Христо Ботев-1898“ в Ценово и „П.Р. Славейков“ в Пиперково. 
1 645 629 лева са приходите в общинската хазна в Ценово първото шестмесечие на 2016 година, а изразходените средства в изпълнение на инвестиционната програма са в размер на 699 235 лв. Това стана ясно при гласуването на доклада за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета за полугодието. В приходната част 795 768 лева са за държавни дейности, а 849 861 лева са постъпленията за местни дейности. През първите шест месеца на годината пък читалищата са получили 76 824 лева, а футболните клубове - 10 708 лева. Отчетено беше, че заради просрочени задължения в общинската хазна не са постъпили 3713 лева.
Съветниците одобриха и бюджетната прогноза на общината през следващите три години, която предвижда плавно увеличение на приходите и разходите за местните дейности до 2017 година. Освен това те единодушно подкрепиха решението за закупуване на лек автомобил до 6000 лева за Центъра за обществена подкрепа, с който безопасно ще се превозват децата.