Вторият прием на документи за ин витро, който общината организира, продължава до 30 септември, а желаещите имат още един месец на разположение, за да кандидатстват. Този прием се реализира, след като стана ясно, че от определените 50 000 лева за 2016 година има останали 18 000 лева. Необходимите документи за кандидатстване могат да се получат в Информационния център или от сайта на общината. Справката за семейното положение на кандидата, както и за адресната регистрация ще се провери по служебен път. Експертите от общинския отдел „Обществено здраве“ предоставят информация в стаи 31, 32 и 36 на ул. „Черно море“ 2, както и на телефони 082/506 755, 082/506 794 и 0885/397 831. Очаква се комисията, която преглежда документите по програмата, да излезе с решение за одобрените кандидати в десетдневен срок след крайната дата за приема на документи.