80 евро глоба за превишена скорост търси Германия от русенеца Благой Б., който е хванат в погазване на пътните правила и ограничения, но се изплъзнал без да плати наложената санкция.
По германското искане заседава тричленен състав на Русенския окръжен съд, който трябваше да реши дали то е правомерно. Самият Благой не се яви в съдебна зала и бе представляван от служебен адвокат.
Справка показа, че глоби в размер на 70-80 евро Германия налагат за превишаване на скоростта с около 20-25 км/ч. 
Съдът прецени, че действително санкцията е правилно наложена и трябва да се потърси от нарушителя. А след него ще се задейства институционалната машина на България в лицето на данъчните, които ще трябва да събират пари за немския бюджет. Докато глобите за пътни нарушения у нас обикновено остават в небитието и фигурират само на хартия. Защото в България законът най-често е врата в полето.