Ново дарение от наследниците на един от най-известните и достолепни български учени, роден в Русе, ще попълни фонда „Академик Михаил Арнаудов“ в библиотека „Любен Каравелов“. Обадиха ни се съпругата и дъщерята на Петър Арнаудов, най-малкия син на академика, и казаха, че искат да направят ново дарение от архивите на учения, каза директорката на РБ Теодора Евтимова. Тъй като внучката Олга и нейната майка Искра живеят в САЩ, откъдето са пристигнали за кратко, срещата и предаването на книгите и ръкописите ще стане в София. Благодарна съм на колегите от националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий“, че откликнаха на молбата ми и ще ни осигурят помещение за срещата в сряда, обясни Евтимова. 
В централното фоайе на националната библиотека Искра и Олга Арнаудови ще предоставят на русенската библиотека 15 кашона с монографии и трудове на видния български учен, като част от тях дават възможност да се проследи развитието на някои изследвания от първия им печатен вариант до последната редакция. Включени са също и всички статии, очерци и рецензии на академика, както и книги, които са му подарявани от български автори с автограф.
На самата церемония наследничките са пожелали сами да прочетат откъс от текст на акад.Арнаудов, в който той споделя своята любов към родния Русе. Признателни сме за този пореден щедър дарителски жест, каза Теодора Евтимова. Още от 1 септември в РБ „Любен Каравелов“ ще започнат описването на дарението и добавянето на новите екземпляри към вече съхраняваните в Русе съкровища от библиотеката и архива на академика.