Обществена поръчка за текущ ремонт на улиците във Ветово, Смирненски, Глоджево, Сеново, Писанец и Кривня на обща прогнозна стойност от близо 800 000 лева стигна до обжалване в Комисията за защита на конкуренцията. Причината - единият от отстранените участници „Друм Консулт“ ЕООД се е почувствал несправедливо изхвърлен от играта и смята, че антимонополната комисия трябва да ревизира поръчката и избрания победител.
На първо място и обявен за изпълнител на уличните ремонти из цялата община е „Път консулт“ ООД. Фирмата е предложила цена малко над 785 600 лева. Освен жалещото се дружество „Друм Консулт“ ЕООД, от участие в процедурата са отстранени още „Пътинженеринг“ АД, „Пътперфект“ АД и „Строймонтаж“ ЕАД.