Община Ветово е рекордьор за областта по равнище на безработицата - 37,4%. Това паказват данните на Министерството на земеделието и храните /МЗХ/ за средния процент на хората без работа в селските общини. Такива са всички без областния център Русе.
По данните на МЗХ много висока е също безработицата в Борово - 36,4%. В Ценово заплата не чакат 30,4% от жителите в трудоспособна възраст. В Две могили делът им е 21,9%, в Бяла -  18,3%, а в Сливо поле - 16,6%. В Иваново безработните са едва 11,5%.
Ситуацията във Ветово, Борово и Ценово да е безработен всеки трети, а в областния център Русе да се чувства липса на работна ръка, изглежда парадоксална. Особено когато доста фирми, и то не само от шивашкия бранш, хвърлят много средства и поддържат цели автобусни паркове, за да карат работници до Русе откъде ли не. Дори компании като „Монтюпе“ и „Витте Аутомотив“ срещат затруднения в осигуряването на необходимия брой работници. А в трите бюра по труда в областта са регистрирани над 8000 безработни, от които две трети именно в селските общини. Изчистването на този дисбаланс изглежда като приоритетна задача, която не изглежда толкова трудна за разрешаване, но пък ще окаже много благотворен ефект върху регионалната икономика. 
По данни на статистиката в селското, горското и рибното стопанство работят 4.4 хиляди живеещи в областта(6.2% от всички наети). Те представляват 5.3% от всички наети в този сектор. В този бранш средната работна заплата за областта надвишава регистрираната средна за страната, докато за другите силно изостава.