„Приста Ойл Холдинг“ АД е закупило 1.95 млн. акции или 5% от капитала на „Монбат“ АД, става ясно от съобщение на публичното дружество до Българска фондова борса. В резултат на промяната компанията вече притежава 47.73 на сто от капитала и още 7.06 на сто чрез свързаното лице „Монбат Трейдинг“ ООД. Така общият брой на притежаваните акции и права на глас пряко и чрез свързани лица от страна на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е 54.79 на сто. 
Продавач по сделката е PRISTA HOLDCO COOPERATIEF, който е намалил дела си до 20.78% и в случая става въпрос за вътрешна сделка между свързани помежду си лица.
На извънборсовия пазар членът на Съвета на директорите на „Монбат“ АД Петър Бозаджиев е сключил от името и за сметка на представляваното от него „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД сделката по придобиването на въпросните 1,95 млн. акции или 5% от капитала на „Монбат“. Цената на сделката е по 6,108207538 лв. за акция, т.е. целият пакет е бил прехвърлен за 11,911 млн. лв. 
В съобщението изрично се посочва, че с придобиването не се цели установяване на контрол над публичното дружество. 
Заводът за акумулаторни батерии „Акумикар“ в Монтана бе закупен от „Приста Ойл“ още през 1998 г. и прекръстен на „Монбат“. С приходите си от почти 300 млн. лв. за 2015 г. компанията е една най-голямите машиностроителни фирми у нас.
За първите шест месеца на 2016 г. „Монбат“ има печалба преди облагане с данъци в размер на 14.129 млн. лв., или с 5.8 на сто по-малко спрямо периода 1 януари - 30 юни 2015 г. Книжата на компанията са загубили 6.38% от стойността си от началото на годината до ниво от 7.207 лв. за акция.