30 длъжници откри само за първия ден от стартирането си новата Информационна система „Уведомление РМС 593“ на финансовото министерство, която проверява за задължения при разплащане с бенефициенти по договори.
Общо 212 разпоредители с бюджет са подали заявления за проверка за наличие на просрочени задължения на фирми към НАП и Агенция „Митници“. От тях 182 са се оказали коректни и на тях ще могат да бъдат разплатени 2 927 411,51 лв. Просрочени задължения към НАП са имали 30 от проверените контрагенти, които са очаквали да получат 219 000 лв. Просрочените задължения ще бъдат приспаднати от тях, преди сумите да бъдат изплатени.
Както „Утро“ писа с цел повишаване на събираемостта на публичните вземания и за намаляването на разходите за тяхното събиране чрез електронен обмен на информация, правителството прие решение да промени условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори. По този начин фирми, които дължат пари на бюджета, а в същото време имат да вземат от него, дължимите суми ще бъдат приспадани от исканите от тях пари.