Национално представителните работодателски организации призовават браншовите организации да се откажат от участие в преговори на браншово ниво за определянето на минимални осигурителни доходи (МОД) за 2017 г. до приемане от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на минималната работна заплата. Това се посочва в писмо на бизнес обединенията до ръководствата на браншовите организации, изпратено вчера до медиите. 
 Работодателите вече се обявиха за незабавна отмяна на текста от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности. Единодушно бе деклариран и категоричен отказ от участие в преговори за 2017 г. до приемане от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на минималната работна заплата в България.
На 19 август Министерството на труда и социалната политика издаде указание за стартиране на договаряне на МОД за 2017 г. От бизнеса обаче казват, че посоченият прогнозен размер на минимална работна заплата от 460 лева не е съгласуван със социалните партньори.
Бизнес организациите посочват в мотивите си за отказ от преговори това, че административното определяне на МОД се разминава драстично с икономическото състояние на отделните сектори и предприятия, с динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените. 
Минималните осигурителни доходи са уникално българско творение, което няма аналог в европейската практика. Праговете се разписват по икономически дейности и професии ежегодно в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на практика представляват административно определен минимален доход, върху който се дължат осигурителни вноски. Доход, който е много по-различен от минималната заплата, тъй като се разписва толкова детайлно по сектори, професии и позиция на работника, че на практика задава структурата на заплатите в цели сектори.